لوگو حامیان سلامت کرمان

مرکز خدمات پزشکی و پرستاری در منزل حامیان سلامت کرمان این افتخار را دارد که پس از برنامه ریزی و گذراندن دوره های مختلف و با لطف و یاری پروردگار و کمک شما عزیزان با جذب متخصص ترین و دلسوز ترین پرسنل درمانی و مراقبتی و توان بخشی به همراه کارشناسان برجسته خود به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان باشد.

پوستر حامیان سلامت